Annonsmaterial eller underlag för annonsproduktion skall vara oss tillhanda senast sista materieldag. Full debitering sker om annonsmateriel ej levereras i tid eller är felaktigt.
Avbokning av annons måste ske senast 30 arbetsdagar före utgivningsdatum/publiceringsdatum.
Vid avbokning därefter debiterar vi hela annonskostnaden. Vid avbokning av pågående årsavtal eller flernummersbokningar med mängdrabatt debiteras alla (vid tidpunkten för avbokningen) redan publicerade annonser enligt prislista (fullpris). Betalningsvillkor: 10 dagar netto om inte annat anges. Anmärkningar mot införda annonser skall göras inom tre arbetsdagar, mot fakturor inom fem dagar. AEFE StartUp Media AB och Starta och Driva Företag är fritaget från ansvar för fel i annonsmaterial som beställaren tillhandahåller eller som uppkommer vid överföring av sådant material. Samma villkor gäller våra övriga produkter som StartUp Bar, webbannonsering och nyhetsbrev.